Kontakt


Ønsker du å vite mer om VA Tour Norge, er du velkommen til å ta kontakt med prosjektledelsen.

Anna Weilemar, BraMässor
Marketing Manager og koordinator
anna.weilemar@bramassor.se
+46 (0)739 58 13 53

Björn Delin, BraMässor
Prosjektleder
bjorn.delin@bramassor.se
+46 (0)723 11 13 15

Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP
bjarne.haugland@vavvs.no
+47 (0)958 48 966

Vi ser frem til å høre fra deg!